Rodinné konstelace jsou terapeutickou metodou, která se zaměřuje na zkoumání a řešení vztahů mezi lidmi v rámci rodiny a rodinných systémů. Tato metoda se používá k nalezení nevědomých vazeb, které mohou mít vliv na naše životy a vztahy, včetně partnerských vztahů.

Podstata rodinných konstelací spočívá v tom, že se člověk podrobuje procesu, který mu umožňuje nahlédnout do nevědomých emocionálních vazeb a dynamik, které ovlivňují jeho život. Během terapie se používají různé techniky, jako například postavení rodinných členů a pozorování interakcí mezi nimi, aby se odhalily skryté vztahové vzorce.

Vztahy v rodině mají velký vliv na partnerské vztahy. Například pokud má člověk s matkou narušený vztah, může se to projevit v jeho vztahu s partnerem. Člověk si může nevědomky vybírat partnera, který mu připomíná někoho z rodiny, aby si tak vyřešil své nevyřešené problémy.

Bert Hellinger, německý psychoanalytik a zakladatel systémického rodinného konstelace, věří, že naše životní cesty jsou silně ovlivněny událostmi a vzorci z rodinné historie. Tento koncept je známý jako „fenomenologické rodinné zákony“ a Hellinger tvrdí, že tito zákony ovlivňují naše chování a rozhodování, často i nevědomě.

Rodinné konstelace jsou založeny na předpokladu, že každá rodina má svůj vlastní neviditelný systém, který ovlivňuje chování jednotlivých členů. Tento systém zahrnuje nejenom ty, kteří jsou přítomni, ale také ty, kteří v minulosti odešli nebo byli vyloučeni. Hellinger věří, že v rámci této sítě existují neviditelné loajality, nevědomé věrnosti a tajemství, které mohou ovlivňovat naše životy.